Loading...
X

De paradox van ‘christelijke waarden verdedigen’

Kruis‘We moeten onze christelijke waarden verdedigen’ klinkt vaak uit de monden van conservatieve denkers naar aanleiding van de talloze issues rondom islam en culturele samenleving in de moderne tijd. Een vreemde redenatie, want wat wordt benoemd als ‘christelijke waarden’ zijn in feite veelal seculiere Verlichtingswaarden. En als er iets níet christelijk is, dan is het wel verdedigen an sich. Daarom moeten we juist van het christelijk denken afstappen, willen we de problemen van deze tijd en de nabije toekomst het hoofd kunnen bieden. 

Christendom is niet opkomen voor jezelf, niet trots zijn op wat je bent en wat je hebt bereikt. Christendom is nederigheid, toegeeflijkheid, schuldbewustzijn. Christendom is ‘keer uw andere wang toe’ in plaats van ‘verdedig jezelf’. Dit is wat Christus ons volgens de bijbel wil leren. Wees de underdog. Wees de onderworpen klasse. Straks in het Koninkrijk Gods, wat dat ook moge zijn, zal alles anders zijn. Dit is de slavenmoraal die Nietzsche zo verafschuwde in het christendom.

Als de nood aan de man kwam, koos het christelijke Europa in het verleden wel voor zelfverdediging. Tegen invallende Moren en Ottomanen werd gestreden, uiteindelijk met succes. De overlevingsdrang bleek sterker dan de religieuze idylle.

Nu leven we al een tijd zonder echte oorlog en zijn we vergeten dat strijden soms moet, willen we overleven. God verdween uit ons leven, maar de christelijke waarden bleven. Zij leefden verder in de wereld van met name linkse social justice warriors. Die willen ons leren dat we ons schuldig moeten voelen over ons verleden en over onze zondige (‘onbewust’ racistische) gedachten en handelingen, dat we ons dienstbaar naar de ander op moeten stellen in plaats van aanpassing te verwachten, dat we de ander tekort doen door niet aan zijn/haar wensen tegemoet te komen (‘discriminatie’), dat we kritisch naar onszelf moeten zijn als ons iets wordt aangedaan en dat liefde en tolerantie altijd winnen, zelfs van de meest bloeddorstige jihadist. Jezus, als hij ooit heeft bestaan, was een social justice warrior avant la lettre. Hij verkondigde een goedbedoelde leer, die juist (zelf)destructief uitpakt wanneer een persoon of samenleving zich voor reëel gevaar geplaatst ziet.

En dat gevaar is er nu. De radicale islam rukt op, terroristische aanslagen teisteren de Westerse wereld. Maar ook op kleinere, onschuldigere schaal gebeuren er dingen die een beroep doen op een trots en assertiviteit die er in het moderne westen niet meer is. Moslimouders vragen om aanpassingen op scholen, zodat deze minder christelijk en meer islamitisch worden. Het zit in kleine dingetjes, zoals versieringen, maar het gebeurt. En de christelijke reflex is: toegeven, doe wat de ander vraagt, wees hem dienstbaar.  De islamitische cultuur verheft dominantie juist tot deugd. Pas de wereld aan jou aan, in plaats van jezelf aan de wereld. Een cultuur die zich dienstbaar opstelt, is dan een makkelijke prooi.

Vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid zijn veeleer producten van de Verlichting, ook al worden deze vaak als ‘christelijke’ waarden gepresenteerd. De Verlichting was juist een reactie op het eeuwenlange starre dogmatische christelijke denken. Daadwerkelijke christelijke waarden zijn waarden van zelfverzwakking, niet van zelfverheffing. Verdedigen we christelijke waarden, dan verdedigen we het eindeloze toegeven aan de ander, ook als die niet het beste met ons voor heeft. Dan staan we islamisering toe.

Daarom moeten we afstappen van christelijk denken en ons richten op de waarden van de Verlichting en het humanisme. Deze vormen de werkelijke basis van de moderne samenleving met zijn verworvenheden op het gebied van wetenschap, kunst, filosofie, mensenrechten en de scheiding van kerk en staat. We moeten staan voor deze verworvenheden, en ze niet te grabbel gooien om vooral zo dienstbaar mogelijk te zijn.

Tolerant zijn naar intolerantie is bij uitstek christelijk. Misschien moeten we daarom niet meer christelijk willen zijn.

 

Twitter

3 observations on “De paradox van ‘christelijke waarden verdedigen’
 1. Max

  Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.De Romeinen of Grieken zijn in werkelijkheid een overblijfsel van Christelijke wortels in Europese aarde.Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia.Nederland(die door de christelijke identiteit in een eeuwenlang proces gevormd is) was nog tot aan het begin van de tweede helft van de vorige eeuw één van de meest christelijke landen van Europa.Ook nationale staten als Engeland, Duitsland en Italië hebben hun bestaan aan religieuze inspiratie te danken.Pas zo rond 1500 begint het proces van natievorming in Europa….Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte…Vanaf de kerstening van West-Europa door Karel de Grote (768-814) vormt het Christendom niet alleen de toonaangevende godsdienst in Europa, maar tot ver in de Middeleeuwen ook de belangrijkste schepper van de Europese kunst en cultuur.De zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) waren allemaal christenen.Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus.Is Europa in de laatste 1500 jaar ooit meer socratisch dan christelijk geweest?De Spartanen hun “onvolmaakte” baby’s lieten sterven en hun kinderen trainden om bepaalde mensen te doden.Caesar naar verluidt een miljoen Galliërs doodde en een volgende miljoen tot slaaf maakte…De humane waarden die Europa koestert, zijn gebaseerd op de christelijke ethiek.Het Christendom met zijn radicale boodschap van onvoorwaardelijke liefde tussen de mensen heeft Europa het ethisch richtsnoer gegeven dat zijn geschiedenis verder zou bepalen… In de middeleeuwen,in heel Europa,kloosters werden centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling.In die tijd, vind je ook overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Dankzij de Bijbel,de slavenhandel werd afgeschaft in Amerika.Ook zijn belangrijke principes uit de ‘Verklaring van de rechten van de mens’ afgeleid van de Bijbel, waarin God ons laat zien hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan: liefdevol en met respect voor de waarde van elk mens.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus’ dagen als minderwaardig en zo’n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Dankzij de Bijbel hebben we vandaag mensenrechten en goede grondwetten!…Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De Christelijke erfenis in Europa te ontkennen, te vergeten of te verbergen is een belediging en een ernstige verarming, waar we vroeger of later voor zullen moeten boeten…..

   
  Reply
 2. Steven

  Christelijke waarden dragen ook een valkuil met zich mee, nl te grote meegaandheid en nederigheid, waarvan misbruik gemaakt kan worden, mn door mensen/culturen die dominantie als deugd zien Dat is wat ik met dit stukje duidelijk wil maken.

   
  Reply

Leave Your Observation

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>