De roman Iva van debutant Richard Brand is een prikkelende pageturner met een verrassende gelaagdheid. Hoewel soms zichtbaar is dat we met een beginnend schrijver te maken hebben, verdient Iva een breder lezerspubliek. Read More